Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

 1. Semi Disain OÜ töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.
 2. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt Tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, ostukorvi sisu).
 3. Semi Disain OÜ töötleb Kliendi isikuandmeid Tellimuste täitmiseks (sh Tellimusega seotud teadete edastamiseks), Toodete eest tasumiseks, Toodete kättetoimetamiseks, püsikliendi pakkumiste ja uudiste koostamiseks ning edastamiseks.
 4. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Semi Disain OÜ, registrikoodiga 11498279, aadress: O.Lutsu 2c, Palamuse, Jõgevamaa 49226, Eesti Vabariik.
 5. Semi Disain OÜ ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:
  1. kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks või teenuse tarbimiseks;
  2. tellimuses sisaldavate Toodete tarnijatele (kliendi nimi ja telefoninumber) Tellimuse täitmiseks ja klienditeeninduse tagamiseks.
  3. Makseteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik maksete sooritamiseks ja teenuse tarbimiseks.
  4. Semi Disain OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Semi disain OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.
 6. Kliendi isikuandmeid töödeldakse üksnes Tellimuse täitmise eesmärgil ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Semi Disain OÜ.
 7. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete muutmist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti, pöördudes selleks avaldusega Semi Disain OÜ poole e-posti aadressil pippinstuudio@gmail.com
 8. Kui Klient on avaldanud soovi ja andnud nõusoleku Semi Disain OÜ poolt koostatud uudiskirjade ja/või personaalsete pakkumiste saamiseks, on Kliendil alati õigus võtta tagasi see nõusolek, saates vastavasisulise teavituse Semi Disain OÜ-le e-posti aadressile pippinstuudio@gmail.com või vajutades iga e-posti vahendusel saadetud pakkumise juures selleks näidatud lingile.  Kustutamis taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
 9. Kliendil on igal ajal õigus ja võimalus pöörduda oma isikuandmete ülekandmiseks mõnele muule andmetöötlejale pöördudes pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega Semi Disain OÜ poole e-posti teel. Avaldusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Semi Disain OÜ tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest. Semi Disain OÜ-l on õigus keelduda isikuandmete mõnele muule andmetöötlejale otse edastamisest juhul, kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole Semi Disain OÜ hinnangul turvaline.
 10. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (pippinstuudio@gmail.com)  Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).
 11. Võid kindel olla, et meie ostukeskkond on turvaline ning me ei edasta Sinu andmeid kolmandatele isikutele.
 12. Kõik lisaküsimused on oodatud pippinstuudio@gmail.com